Miesięczne archiwum: Wrzesień 2018

Jak sprawdzić dzisiejsze logowanie (o której się logowało pierwszy raz)

Oto kod (uruchamiać jako admin): Get-EventLog Security -ComputerName NB -Source Microsoft-Windows-Security-Auditing | WHERE { $_.InstanceId -eq 4624 -and $_.TimeGenerated.Date -eq [DateTime]::Today -and $_.replacementstrings[5] -eq "username" } | Select -Last 1 {$_.TimeGenerated} Dodatkowo można sprawdzić jak się nazywa użytkownik: Get-EventLog Security … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Szybkie porady | Dodaj komentarz