Jak sprawdzić dzisiejsze logowanie (o której się logowało pierwszy raz)

Oto kod (uruchamiać jako admin):

Get-EventLog Security -ComputerName NB -Source Microsoft-Windows-Security-Auditing | WHERE { $_.InstanceId -eq 4624 -and $_.TimeGenerated.Date -eq [DateTime]::Today -and $_.replacementstrings[5] -eq "username" } | Select -Last 1 {$_.TimeGenerated}

Dodatkowo można sprawdzić jak się nazywa użytkownik:

Get-EventLog Security -ComputerName NB -Source Microsoft-Windows-Security-Auditing | WHERE { $_.InstanceId -eq 4624 -and $_.TimeGenerated.Date -eq [DateTime]::Today } | select {$_.replacementstrings[5]}

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *