Jak sprawdzić dzisiejsze logowanie (o której się logowało pierwszy raz)

Oto kod (uruchamiać jako admin):

Get-EventLog Security -ComputerName NB -Source Microsoft-Windows-Security-Auditing | WHERE { $_.InstanceId -eq 4624 -and $_.TimeGenerated.Date -eq [DateTime]::Today -and $_.replacementstrings[5] -eq "username" } | Select -Last 1 {$_.TimeGenerated}

Dodatkowo można sprawdzić jak się nazywa użytkownik:

Get-EventLog Security -ComputerName NB -Source Microsoft-Windows-Security-Auditing | WHERE { $_.InstanceId -eq 4624 -and $_.TimeGenerated.Date -eq [DateTime]::Today } | select {$_.replacementstrings[5]}

Użycie git update-index –no-assume-unchanged na wszystkich plikach w PowerShell

Aby uzyskać rezultat z tytułu należy wykonać komendę:

git ls-files -v | Select-String -Pattern '^h' -CaseSensitive | %{git update-index --no-assume-unchanged $_.Line.SubString(2)}

 

 

git ls-files –v

Zwraca pliki w indeksie

 

Select-String -Pattern '^h' -CaseSensitive

Zaczynające się od “h” (czyli te assume-unchanged)

 

%{git update-index --no-assume-unchanged $_.Line.SubString(2)}

i wykonuje na nich komende  –no assume-unchanged (bez “h “ na początku)